АвтоСвятНовини

В ход е Обществена Поръчка за следгаранционно обслужване за 3 годишен период на устройства за контрол на скоростта CORDON-M2

Здравейте, на сайта за Обществени Поръчки е публикувана поръчка за „Следгаранционно обслужване за 3 годишен период на стационарно-преносими устройства за контрол на скоростта CORDON-M2“

Поръчката е за обслужване на 6 броя системи Cordon.

Основни параметри
Уникален номер на поръчката: 00752-2023-0038
Начин на възлагане / пазарни консултации – Открита процедура
Обект на поръчката – Услуги
Прогнозна стойност (без ДДС) – BGN 119 166,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Краен срок за подаване:

12 май 2023 (пет), 23:59

Дата на публикуване

14 апр 2023 (пет), 10:16

Има една точка която е доста интересна:
В случай, че изпълнителя от момента на приемане на заявката, не може до 3 работни дни да отстрани повредата, същият се задължава да осигури заместващо техническо средства, с параметри идентични с дефектиралият продукт, като същото преди това следва да е преминало метрология.

Интересно ми е откъде изпълнителя ще вземе Кордон или идентична система която от днес за утре ще бъде пусната на пътя и всички ще могат да боравят с нея, пък и даже да е минала метрология. Доста спорна точка е това.

Линк към ОП:

https://app.eop.bg/today/275050

Вижте повече за Кордон системата тук:
Всичко за мобилната камера Cordon-M

През януари месец при „пазарното проучване“ не са постъпили оферти за поддръжка на Кордони спрямо този документ:
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider48/default-document-library/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B411a8b7a525094de08f9c161150f99163.pdf?sfvrsn=22a1fa26_0

Ще следя поръчката да видим, коя фирма ще я спечели.

ОБНОВЯВАНЕ КЪМ 16.05.2023:
Съобщение, относно промяна на датата за отваряне на оферти
ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ: 16 МАЙ 2023 (ВТО), 13:52:32
С настоящото Ви уведомявам, че отварянето на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранцонно обслужване за 3 годишен период на стационарно-преносими устройства за контрол на скороста CORDON-M2“ (Уникален номер на поръчката в РОП: 00752-2023-0038) се отлага.
За новата дата и час на отваряне на офертите, заинтересованите лица ще бъдат уведомни своевременно, по реда на чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

ОБНОВЯВАНЕ КЪМ 23.10.2023:

Подписан е договор с ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД на стойност 106920.00 BGN без ДДС

със срок От 18 сеп 2023 (пон) До 18 сеп 2026 (пет)

Искаш да споделиш ?

Напишете коментар