АвтоСвятРадарни СистемиРевюта

Полицейска апаратура за измерване на скорост в България – 2020г.

Ок, приятели, в тази темичка ще ви разкажа и покажа каква техника се използва за пристигането на „любимите“ ни честитки.

В последните няколко години започна да има частично подменяване и усъвършенстване на техниката която използва нашата полиция. Започнаха да навлизат лазерните триподи които крият по всевъзможни места, камери за средна скорост и още такива гадости :X

Така и да започваме по същество:

1. TFR1-M – Мобилна видео-радарна система

Монтира се в Астрите

Интервал на измерв. скорости в мобилен и в стационарен режим:
• В стационарен режим: 20÷250 km/h;
• В мобилен режим:
Патрулна скорост: 20 ÷ 250 km/h;
Целева скорост: 20 ÷ 250 km/h;
• Точност на задаване на ограничението – 1 km/h.
Макс. допустими грешки при измерване на скорост:
• При измерване на скорост чрез симулиране на доплеров сигнал:
± 1 km/h в обхвата от 20 до 100 km/h;
± 1 % в обхвата от 100 до 250 km/h.
• При измерване на скорост в полеви условия.
± 3 km/h в обхвата от 20 до 100 km/h;
± 3 % в обхвата от 100 до 250 km/h
• Регистрира най-високата измерена скорост със селективност до 5 km/h
• Параметри на СВЧ част – излъчвана непрекъсната мощност до 20mW;
честота /10525 ±30/ MHz;
диаграма на излъчване – 15°.

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=BUm0UFjTu6U%3D

2. RADAR AUTOVISION DIGITAL MPH-BEE ІІІ – Мобилен радар

Честота на работа – Ka (33.8GHz ±100МHz)

Traffic Safety System ltd, UK

Монтира се на Киите

 

3. SOITRON m*SpeeDet 2D – Мобилна видео-радарна система

Обща спецификация:
Обхват на измерване: 10 – 250 km/h;
Грешка на измерване:
– в лабораторни условия: до 100 km/h ±1 km/h над 100 km/h ±1%;
– на полеви условия: до 100 km/h ±3 km/h над 100 km/h ±3 %;
Разделителна способност на скоростта: 1 km/h;
Режим на измерване: Стационарен, мобилен, приближаващи, отдалечаващи се и в двете посоки;
Формат на доказателствено изображение: JPEG, 720×666 пиксела (самата снимка 720×576);
Външен интерфейс: USB, Ethernet;
Опции: Wi-Fi, 3G/4G;
Температурен обхват:
– работен – от минус 15 °C до 50 °C;
– съхранение – от минус 25 °C до 70 °C;
Захранване: 12V DC;

Спецификация на радарния сензор – m*RS-01:
Работна честота: 24.000 – 24.250 GHz;
Изходна мощност: 20 dBm (EIRP); IP клас: IP67;
Тип антена: Плосък радарен сензор;
Брой пътни ленти: 2;
Ъгъл на измерване (посока на пътя спрямо радарния сензор): 25°;
Ъгъл на лъчевия отвор: 5° хоризонтално; 14° вертикално;
Измерване на собствена скорост: в мобилен режим;
Обхват на сензора: 0,20 m – 78 m.

Монтира се Киите от 2018

СНИМА ЗА ВАЛИДНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ от това което излиза от Гугъл

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=UzpCXYluoYY%3D

 

4. Sitraffic ERS 400 – Стационарна камера

Описание на допълнение № 19.09.4823.1 към удостоверение за одобрен тип № 09.10.4823:

Издаденото допълнение с № 19.09.4823.1 към удостоверение за одобрен тип с № 09.10.4823 е за удължаване на срока на валидност на одобряване на типа средство за измерване до 30.09.2029 година.

Максимално допустимата грешка при проверката на скорост чрез симулиране на Доплеров сигнал:
± 1 km/h или ± 1 % за скорости над 100 km/h;
Допустими грешки на уредите за измерване на скоростта в обхват:
+/- 3 km/h за измерени стойности до 100 km/h или
+/- 3 % за измерени стойности над 100 km/h;
При неяснота при регистрация на превозни средства заради евентуално шофиране по наклон в обхват:
+/- 2 km/h за измерени стойности до 100 km/h или
+/- 2 % за измерени стойности
над 100 km/h.
Радарно устройство – “SITRAFFIC ERS 400”
Диапазон на измерване:
от 10 до 250 km/h;
Гранични стойности на грешките на скоростта:
от 10 до 100 km/h ± 3 km/h;
от 100 до 250 km/h ± 3%;
Честота на излъчване: 24,125 GHz;
Мощност на излъчване: < 5 mW;
Ъгъл на измерване (ъгъл на излъчване): 22°;
Обхват: Около 40 m;
Посока на измерване:
Отдалечаващ се трафик.

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=Cuc47AVYMf4%3D

 

5. MultaRadar SD580 – Стационарна камера

За системата:
Температурен интервал:
От -20 °C до +60 °C;
Захранване: 230 V AC / 50 Hz, 115 V AC / 60 Hz (опция)

За Радарен сензор RRS24F-SD2/0°:
Обхват на измерване:
10 km/h до 300 km/h;
Точност на измерване:
– 10 km/h до 100 km/h – +/- 1 km/h;
– 100 km/h до 300 km/h – +/- 1%;
Дистанция на измерване:
от 1 m до 99 m;
Ъгъл на измерване:
20° по отношение на банкета;
Ъгъл на разсейване: 0°;
Посока на измерване според избора:
– Oтдалечаващ се трафик;
– Приближаващ се трафик;
– Автоматично разпознаване на посоката;
Честота на излъчване: 24.1 GHz

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=6lpqIsGCD2A%3D

 

6. SENSYS SSS Droplet RS240 – Стационарна камера

Обхват на измерването, скорост: от 3 до 300 km/h.
Максимално допустимата грешка при проверката на скорост чрез симулиране на Доплеров сигнал:
± 1 km/h до 100 km/h или
± 1 % за скорости над 100 km/h.
Максимално допустимата грешка в полеви условия:
± 3 km/h до 100 km/h макс. или
± 3% за скорости над 100 km/h макс.
Обхват на измерването, разстояние:
• Приближаващи превозни средства от 10 до 80 m;
• Отдалечаващи се превозни средства от 20 до 100 m.
Зона на измерване:
• Предварително зададено разстояние ± 1 m.

Посока – оказва се за всяко измерване.

Обхват на проследяване:
• Приближаващи превозни средства 10 – 150 m;
• Отдалечаващи се превозни средства 10 – 180 m.

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=hHyMnb35z%2BU%3D

 

7. Multanova 6F – Стационарна камера

Обхват на измерване на скоростта: от 25 km/h до 250 km/h; Грешка при измерване на скоростта (полеви тест): ± 3 km/h до 100 km/h и ± 3 % над 100 km/h; Работна температура: от 0 °С до 50 °С; Захранващо напрежение: от 11.5 V до 14.5 V;

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=nvwZqYzQ51E%3D

 

8. 3М Система за средна скорост

Измерва средна скорост на МПС чрез измерванена времето за преминаване на разстоянието между двете контролни точки – базово разстояние на участък от пътя. Средната скорост е изчислена скорост, получена чрез разделяне на разстоянието между двете контролни точки на измереното време, за което МПС преминава между тези контролни точки.

Времето за преминаване през две последователни контролни точки от пътя е равно на разликата от времената на преминаване през всяка една от тях.

За идентификация на МПС на входа и на изхода на базовото разстояние се използва регистрационният му номер.

Технически това се реализира чрез автоматично разпознаване на регистрационния номер от снимка, направена с камера.

За измерване на средна скорост за базово разстояние се взима възможно най-късата и позволена от Закона за движението по пътищата траектория на движение.

Измерването се провежда еднократно преди първоначалния монтаж. При промяна на геометрията на пътя – ремонт, промяна на инфраструктурата, и др., които водят до трайни изменения на пътния участък, базовото разстояние се измерва отново.

Скоростомерът за средна скорост се състои от: най-малко две камери за средна скорост, сървърен софтуер за средна скорост и софтуерен модул.

Камерата за средна скорост се състои от монохромна CCD камера с висока резолюция, снимаща във видимия спектър, и инфрачервена камера с два инфрачервени светодиодни панела IR LEDs за осигуряване функционирането на инфрачервената камерата при ниска осветеност и през нощта. Двете камери са синхронизирани по време. Инфрачервената камера постоянно сканира входното изображение от видео сензора, разчита регистрационния номер на МПС, генерира и запазва снимки с точното време на преминаване.

Системата има възможност да се използва и за контрол по други показатели.

В Европа тази и подобни системи се използват предимно за събиране на ТОЛ-такси.

В Република България освен за контрол на скоростта системата се използва и за контрол на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

В реално време се извличат данни от масивите на Гаранционния фонд кои автомобили нямат сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Когато такъв автомобил премине в контролираната зона, системата възпроизвежда запис. Този запис постъпва отново в сървъра, откъдето в реално време се прехвърля за обработка от служители.

 

9. ARH CAM-S1 – Тринога

 

Обхват на измерване на скоростта: от 10 km/h до 300 km/h;
Грешка на измерената скорост:
– лабораторно изпитване /симулиране на сигнал/: ±1 km/h до 100 km/h, ±1 % над 100 km/h;
– полеви тест: ± 3 km/h до 100 km/h, ± 3 % над 100 km/h;
Резолюция на измерване: 1 km/h;
Интервал на дистанцията за измерване: 25-600 m;
Принцип на измерване на скорост: лазерен скоростомер;
Дължина на вълната: 905 nm (невидим спектър);
Клас на безопасност за очи: class 1M (EN60825-1);
GPS модул: външна GPS антена през USB порт;
Процесор: Intel Atom Quad Core Е 3845 @ 1.9 GHz; ARM Dual Core 2 × 766 MHz;
Памет: 4 GB RAM DDR3;
Архивно устройство 128 GB SSD
Тип сензор на камерата: Global shutter CCD / Rolling shutter CMOS;
Разделителна способност на камерата: 1280 x 720 / 2048 x 1536;
Обектив на камерата: 4,3 – 29 mm motorized;
Захранване: 12 – 17 V DC;
Максимално потребление: 50W;
Капацитет на вградена батерия: 36 Wh (опция – 72 Wh);
Капацитет на външна батерия: 260 Wh (опции до 520 Wh);
Размери (Д × Ш × В): 361 mm 373 mm 227 mm;
Температура на работа: минус 15 °C до 45 °C;
Температура за съхранение: минус 25 °C до 70 °C;
Степен на защита: IP65.

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=%2BEHtl62EYjE%3D

 

НОВО ! ! ! 06.10.2020

10. Cordon – M – Трипод

Метрологични характеристики

• Обхват на измерване на скорост: от 20 km/h до 300 km/h;
• Работна честота: 24.15 ± 0.1 GHz;
• Ъгъл на работа по отношение на оста на пътното платно: 0° – 15° ± 2°;
• Брой на контролираните пътни платна: от 2 до 6 ленти едновременно (стационарен монтаж), до 4 ленти едновременно (мобилен монтаж);
• Посоката на движение на МПС се разпознава автоматично;
• Брой на превозните средства, чиято скорост е измервана едновременно: дo 32;
• Монтажна височина на системата над повърхността на пътя: от 1,5 m до 10 m;
• Грешка при измерване на скорост: ± 1 km/h в лабораторни условия;
• Грешка при измерване на скорост в пътни условия: ± 3 km/h до 100 km/h и ± 3 % над 100 km/h;
• Разделителна способност: 1 km/h;
• Брой на документираните измервания, записани в архива, SD карта до 32 Gb: най-малко 140 000 цели;
• Мощност: 50 VA;
• Захранващо напрежение: 11,5 – 13 V DC, (вариант 110-260 V AC 50/60 Hz);
• Минимална експлоатация на акумулаторната батерия (55 Ah): не по-малко от 10 часа;
• Разстояние на засечената цел: от 10 m до 60 m;
• Запис на доказателства: само автоматично;
• Комуникация: 1 Gb Ethernet, Wi-Fi, вграден модем GSM, GPS/Glonass;
• Инфрачервен прожектор: IP 65;
• Радарна антена: Smartmicro GmbH UMRR-0A4903-1D0907-050602;
• Условия на работа:
– температура на околната среда: минус 40 °С до 50 °С;
– температура на съхранение: минус 40 °С до 70 °С;
– относителна влажност: до 90 RH %;
• Грешка при измерване на координатите на целта:
– По разстояние – 1 m;
– По ъгъл – 2°;
• Версия на софтуера (идентификацията на софтуера е на хърватски език)
– измервателен блок: 3.0;
– Web Interface Software: 5;
• Чек сума на измервателният блок: 51839cf5f178b86e361f1c7457c8346fe2074704;
• Чек сума на Web Interface Software: 9d0f8d974d86af7811a4fb5962fa89331622d496.

https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/ForeignDeviceTypeDetails?identifier=KzrkqrhY%2FUA%3D

https://simicon.com/products/speed-and-traffic-enforcement/cordon-m/

Тема писана от мен за тази тринога:

Нова мобилна камера на КАТ? Cordon-M ?

 

Това са одобрените и активни в момента от БИМ технически средства за измерване на скорост.

Ако има промяна, ще редактирам темата.

Последна редакция: 06.10.2020

Искаш да споделиш ?

11 thoughts on “Полицейска апаратура за измерване на скорост в България – 2020г.

 • Здравейте,
  Може ли препратка към ЗДвП, където е упоменато имат ли право да правят снимки в движение? Т.е. Патрулка да се движи в същата или обратна посока да отчете реална скорост (нарушение) и да направи клип или изображение на база, на което да се издаде фиш.

  Има слухове, че монтират такъв тип апаратура в цивилни коли на МВР със затъмнени стъкла и няма как с просто око да бъдат идентифицирани на пътя.

  Има ли вариант, при който апаратурата да го позволява, а законът НЕ?

  Успех на всички колеги шофьори!

  Отговор
  • В ЗДвП не мога да намеря такава информация, но при въвеждането на TFR1-M имаше такива слухове, че ще снимат в движение. Останаха си само слуховете, понеже според мен самият радар за измерване на скоростта, в случая ТР-4 е много стар модел и няма как да измерва скорост по време на движение. Трябва да бъде в неподвижно състояние, за да е точна измерената скорост.
   Радарните системи в Киите, в момента не ги използват за измерване на скорост, а само за проверка на Гражданска през камерата им.
   По-скоро законът го позволява, а апаратурата НЕ 🙂
   За въпроса Ви, за цивилни коли със затъмнени стъкла, да има такива, аз лично знам и виждам едно Пежо 407 сиво със затъмнени стъкла, снимащо с TFR1-M. Пежото е на КАТ София-Област. А дали могат да бъдат идентифицирани, е много лесно. С радар детектор винаги можете да разберете дали ви снимат за скорост в момента. Ако снимат за нарушения по ЗДвП, вече не можете да разберете. До сега не съм срещал информация в интернет някой да е сниман в движение за каквото и да е нарушение.

   Поздрави, Д. Александров

   Отговор
 • Стефан Арнаудов

  Междудругото – има два интересни момента във връзка с TFR1-M

  Първият е, че според БИМ (https://e-bim.bim.government.bg/bg/Information/Information/DeviceTypeDetails?identifier=BUm0UFjTu6U%3D) – удостоверението е валидно до февруари 2020. Въпросът е прави ли това всички фишове за нашрушения, заснети след тази дата от TFR1-M невалидни или не?

  Вторият момент е, че има обществена поръчка за следгаранционна поддръжка на тези камери (https://app.eop.bg/today/85604), което означава, че явно ще се използват. Поради амортизацията на Астри-те, най-вероятно ще се търсят други коли (най-вероятно цивилни), в които да се монтират. Не очаквам да са Киите заради първоначалните проблеми с предното стъкло и TFR1-M, не очаквам и да са в Шкодите (прекалено нови са).

  Има още нещо – очаква се закупуването на още камери (мобилни и стационарни) (https://www.monitor.bg/bg/a/view/kupuvame-oshte-159-kameri-za-skorost-250907). Една от обществените поръчки я има, но е прекратена заради нарушения по обявяването и (https://app.eop.bg/today/58202). Въпреки това – явно има пан за закупуването на още камери, на база на зачестилите акции за скорост и шумно обявяваните резултати от тях. Техническите изисквания показват, че ще се търсят варианти, които да могат да се слагат на различна височина, което доста наподобява стационарните Кордон-и в Русия (час от изискванията за различни ограничения в различни ленти (поне 3), разпознаването на друг тип нарушения и т.н. също навеждат на тази мисъл).

  Предполагам целта е до април да има подписан договор, за да може новите камери да влязат в употреба през късната пролет и през лятото, когато има по-интензивен трафик (затваряния, почивки и т.н.)

  Да видим как ще се развият нещата

  Отговор
 • Могат да снимат за скорост в движение, но тогава задължително трябва да спрат нарушителя и да му наложат глобата на момента. Електронни фишове не могат да издават в този случай. Тоест няма как да ви снимат в движение без да разберете на момента. Или ви спират на момента или ако не ви спрат значи не снимат за превишена скорост. Пише го в наредба НАРЕДБА № 8121з-532 ОТ 12 МАЙ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА в чл.11

  https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136505166

  Отговор
 • Вчера е публикувана нова обществена поръчка за „Доставка на 56 броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на скоростта“ (на пръв поглед изглежда с малки корекции, спрямо прекратената такава от преди година). Самата поръчка, както и изискванията за нея мога да бъдат намерени на https://app.eop.bg/today/113678

  Това, което прави впечатление са част от техническите изисквамния, които 99% предопределят, че закупените камери ще са ARH CAM S1. Остава малък шанс за нов модел камера, но дълбоко се съмнявам. Все пак – има няколко критерия, които не се покриват от ARH CAM S1, така че има шанс да видим нещо ново (Poliscan FM1 (https://vicwebsite2019.cdn.prismic.io/vicwebsite2019/a2d84a81-9098-44cd-8971-beaff9d83916_VITRONIC-Poliscan-Anwendungen.pdf)) или пък поръчката да пропадне заради това.

  Ето и някои от изискванията:

  1. СКС да извършва автоматично измерване на скорост, (…) на преминаващите ППС до 300 км/ч. и на разстояние не по-малко от 140 метра
  2. ТСКС да разполага с възможност за заснемане от близко разстояние – до 30 метра.
  3. ТСКС да заснема нарушения с не по-малко от две вградени камери с независима настройка на оптично увеличение, (…) и разпознаване на нарушения в 3 пътни ленти в различни пътни ситуации.
  4. С цел избягване на възможностите за откриване на излъчване от ТСКС на далечно и средно разстояние и компрометиране на извършвания контрол, ТСКС следва да използва технология различна от масово използвания K-Band (24.125GHz).
  5. ТСКС да разполага с вградена възможност за контрол на допълнителни нарушения на ЗДвП, като движение в аварийна лента, движение в автобусна лента и непозволено пресичане на разделителна линия между пътни платна.
  6. Освен снимки с нарушения, ТСКС да има възможност за заснемане на видеоклип при отчитане на изброените нарушения.
  7. ТСКС да разполага с вграден многоточков чувствителен на допир дисплей с размер не по-малък от 7 инча, през който да се извършва първоначална настройка при стартиране на измерване и през който да се извършва контрол от оператор на процеса на документиране на нарушения. Дисплея да позволява извършване на справочна дейност по типове нарушения и проверка на качеството на заснетите изображения.
  8. ТСКС да съдържа минимум 128 GB дисково пространство SSD от индустриален тип за съхранение на генерираната информация.
  9. В неработещо състояние (температура на съхранение) ТСКС трябва да издържа без повреда температури от – 25 °С до +70 °С.
  10. Непрекъсната автономна работа на ТСКС: не по-малко от 8 часа, със собствена акумулаторна батерия.

  Кордонът не изпълнява много от изискванията – дисплей, K-band и т.н.
  Gatso-то (което го има в БИМ) – няма две камери, отново се води на K-band, а и няма дисплей.
  Камерите за средна скорост мне са такъв тип, а и не покриват скорост до 300 км/ч

  Това, което остава е ARH CAM S1 (от вече използваните), нещо на Ka банд или друга лазаерна камера.
  ARH CAM S1 не изпълнява изискванията за температура и за автономна работа на батерия. Според информацията за Poliscan – би трябвало да издържа до 10 часа Въпросът е, че дисплеят на Piliscan-а изгледжда е доста по-малък (https://vicwebsite2019.cdn.prismic.io/vicwebsite2019/5ee7594f-bad2-4f4c-8320-033d99375ec1_VITRONIC-POLISCAN-FM1-DE_CH.pdf).

  Съмнява ме да се появи нещо на X-band, а за Ka – не съм сигурен колко са разпространени в Европа.

  Отговор
  • Интересна информация даваш, за което ти благодаря. Относно това, че изискванията да не са на К банд е много добре. Такава система на Ка която да не е конвенционален радар единствено се сещам за Multanova. В крайна сметка ще видим какво ще изберат. А за Х банд е изключено да се появи нещо ново. Този банд вече почти никъде не се използва и е на доизживяване.

   Отговор
 • Колеги, добра дискусия, и много необходима.

  Особено полезно е да се знае за всеки от посочените модели, дали по спецификация може да засича едновременно повече от едно превозно средство. Тоест ако не може, и на снимката са повече от една кола, в съда ЕФ пада автоматично.

  Някой има ли повече детайли за устройствата, за да знаем дали да атакуваме по тази линия?

  Благодаря предварително!

  Отговор
  • TFR1-M може да са засича само по 1 МПС, ако са 2 не може да се каже от коя кола е, но повечето вече нови уреди за измерване на скорост, поддържат по повече от 1 МПС.

   Отговор
 • Димитър

  Здравейте! Имам въпрос относно темата:
  При хипотетична покупка на “антирадар”, тя би ли засичала триногите (конкретно ARH и Cordon-а), или там лечение няма, освен заслепител?

  Отговор
  • АРХ КАМА не може да се засича на време с детектор. Тамън качих снощи клип по темата. Вече за Кордона има детектор с който може да се засича на време.

   Отговор

Напишете коментар