АвтоСвятНовини

Нова ОП за 55 стационарни и 28 стационарно-преносими камери за скорост

Здравейте приятели, появиха се цели 2 нови Обществени Поръчки за закупуване на стационарни и преносимо-стационарни камери за скорост.

Нека започнем с първата поръчка която е комбинирана за 63 общо камери разделени по следния начин:

  • Доставка на 35 броя стационарни уреди за осъществяване на контрол на скоростта
  • Доставка на 28 броя стационарно-преносими уреди за осъществяване на контрол на скоростта

Техническата част е прекалено обща за да очакваме отсега какви ще бъдат, но интересното при стационарните камери е, че има локациите на които ще бъдат поставени.

35 камери в следния ред:

2. Обхват на проекта:
Мястото на монтаж на 35 броя метал ни стълбове (друг вид съоръжения), инсталиране на 35 броя защити и метал ни кутии, и монтаж на 35 броя TCKC е както следва:
2.1. Обл. Благоевград, местност „Пети километър“, път II 19, км. 29, от лявата страна на пътя, насочена на изток, измерва двете посоки, GPS S 41 . 5252. 44 Е 23. 2479. 67, широчина на пътното платно 7.00 м. (2 х 3.50 м.).
2.2. Обл. Бyprac, Несебър, път ПП 1-9, км. 202 + 100 до бензиностанция „ОБМ“ от лявата страна на пътя, насочена на юг, измерва двете посоки, GPS N 42. 41. 38.6 Е 27. 42. 4.5, широчина на гlътно ro платно 8.00 м. (2 х 4.00 м.).
2.3. Обл. Варна, АМ 2 — „Хемус“ вход Варна, км. 423 + 517 от дясната страна на пътя, насочена на запад, измерва направление Варна-център GPS N 43. 22. 481 Е 27. 86. 614 широчина на пътното платно 10.60 м. (2 х 3.80 м. + 1 х 3.00 м.).
2.4. Обл. Варна, местност „Аглая“, път I-9, км. 93 + 365 от дясната страна на пътя. насочена на юг, измерва срещу посоката на движение GPS N 43. 15. 13.671 Е 28.0. 54. 9828, широчина на пътното платно 8.00 м. (2 х 4.00 м.).
2.5. Обл. Велико Търново, общ. Свищов път 1-3, км. 28 + 877 от лявата страна на пътя, насочена на запад, измерва двете посоки GPS N 43. 24. 58 Е 25. 21 . 03, широчина на пътното платно 12.40 м. ( 1 х 4.30 м. I х 3.60 м. 1 х 4.50 м.).
2.6. Обл. Враца, път 1- I /Е 79/, км. 165. 177 от лявата страна на пътя, насочена на югозапад, измерва двете посоки, GPS N 43. 6. 8800 Е 23. 41. 7400, широчина на пътното плати о 7.00
м. (2 х 3.50 м.).
2.7. Обл. Видин, Околовръстен път, главен път i- 1, км. 6 381, от лява страна на пътя до бензиностанция „Съни оил“, насочена на югоизток, измерва двете посоки GPS N 44. 0. 2344 Е 22.51. 137, широчина на пътното платно I 5.20 м. (4 х 3.80 м.).
2.8. Обл. Габрово, до бензиностанция „Л укойл“, път 1-4 км 76+000. В посока от град Ловеч към град Севлиевопо посока на измерване. GPS ширина — 43.2’00,2″, GPS Дължина — 25.00’3l,4″.
2.9. Обл. Добрич, с. Стожер, ул. „Опълченска“ на пьт 11-29 км. 29 + 676, от лявата страна на пътя до бензиностанция „Хил оил“, насочена на север, измерва двете посоки GPS N 43. 25. 3574 Е 27. 49. 4971, широчина на пътното платно 9.00 м. (2 х 4.50 м.).
2.10. Обл. Добрич, с. Карапелит, ул. „Първа“ /път I I-71/, бензиностанция „Виста ойл“ N* 32 /на км. 60+240/, срещу посоката на измерване. В посока rpaд Силистра, GPS ширина — 43 64 99,3, GPS Дължина — 27 56 98,6.
2.11. Обл. Кърджали, път II1-507, Кърджали – с.Мост-Хасково. км 16, измерва двете посоки. GPS N 41.30.8, Е 31.8.4. Собственост на мястото — държавна собственост.
2.12. Обл. Ловеч , TpП II1-401, с. Соколово, ул. „България“ № 23, км. i 0+280,GPS ширина 43°04′ I 3.8”; GPS дължина 24°37′ 17.9″.
2.13. Обл. Ловеч, път 1-3, от лявата страна на пътя, насочена на югозапад, измерва двете посоки, GPS N 43.03.54.79 Е 24.09.24.85, широчина на пътното платно 7.20 м. (2 х 3.60 ›і.).
2.14. Обл. Пловдив, главен път 1-6 София — Бургас, км. 267 + 894, от дясната страна на пътя до бензиностанііия „Ивон и“, насочена на запад, измерва двете посоки, GPS N 42. 60. Е 24. 93., широчина на пътното платно 7.00 м. (2 х 3.50 м.).
2.15. Обл. Пловдив, 3. Път II1-375 Пещера — Пловдив, км. 32, GPS дължина 24,389954; GPS ширина 42,081265.
2.16. Обл. Пазарджик, път I—8, км 197+7 13 ля во, среіцу посоката на измерване град Пазарджик. GPS ширина — 42 11 068 , GPS Дължина – 24 25 57 1.
2.17. rp. Перник, бул. „Ю. Гагарин“, от дясната страна на пътя до бензинос іанция „EKO“, насочена на изток, измерDа двете посоки GPS N 42. 36. 30 Е 23. 3. 309, широчина на пътното платно 17.00 м. (4 х 4.00 м. разделе ни с остров с широчина 1.00 м.).
2.18. Обл. Плевен, път II-35, км. 18 + 440 от дясната страна на пътя, насочена на север, измерва двете посоки, GPS N 43. 32. 1752 Е 24. 63. 1562, широчина на пътното платно 9.00 м, (2
х 4.50 s1.).
2.19. Обл. Pyce, път I-5, км. 52 + 687 от лявата страна на пътя, насочена на сеперозапад, измерва приближаващи MПC, GPS N 43. 28. 94 Е 25. 43. 34, широчина на пъ’гното платно 9.60 ч. (2 х 3.50 м. 1 х 2.60 м.).
2.20. Обл. Разград, път I-2 Русе-Варна, км. 72 + 585 от дясната страиа на пътя, насочегіа на северозапад, измерва двете посоки, GPS N 42. 51. 9692 Е 23. 1 .5391, широчина на пътното платно 7.50 м. (2 х 3.75 м.).
2.2 1. rp. София, бул. Александър Малинов бензвностанция Петрол. по посока на измерване към Околояръстен път, GPS ширина – 42 643234, GPS Дължиіtа – 23 373760
2.22, Гр. София, бул. „Ботевградско шосе“, от лявата страна на пътя срегцу магазин ,.Пежо“, насочена на запад, измерва от бул. „Владимир Вазов“ към „Околовръстен път“, GPS N42.42.5337 E23.26.630, широчина на пътното платно 9.00 м. (3 х 3.00 м.).
2.23. Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ Експо център, от лявата страна на пътя, насочена на запад, измерва приближаващи MПC от бул. „Павел Красов“ към 4 — ти киломезър, GPS N42.65.584 Е 23. 39. 2876, широчина на пътното платно 9.00 м. (3×3.00 м.).
2.24. Гр. София, бул. „България“ комплекс „Бокар“, от дясната страна на пътя, насочена на запад, измерва отдалечаващи MПC от „Околовръстен път“ към бул. „Тодор Каблеш ков“, GPS N42.66.1 106 E23.28.6051, широчина на пътното платно 9.00 м. (3 х 3.00 м.).
2.25. Област София, АМ „Хемус“, км. 51 + 700 от дясната страна на пътя до бензиностанция „Лукойл“ Правец, насочена на запад, измерва направление София Варна, GPS N
42. 54. 4658 Е 23. 52. 757 1 широчина на пътното платно 10.30 м. (2 х 3.75 м. + l х 2.80 м.).
2.26. Област София, път I-8, км. 24 + 600, от дясната страна на пътя, насочена на северозапад, измерва двете посоки, GPS N 42. 54. 4658 Е 23. 52. 757 I широчина на пътното платно
7.50 м. (2 х 3.75 м.).
2.27. rp. Силистра, ул. „Тутракан“ 52 от дясната страна на пътя до магазин „T-MAKC“, насочена на изток, измерва двете посоки, GPS N 44. 6. 5073 Е 27. 14. 4744, широчина на пътното
платно 16.40 м. (4 х 4.10 м. разделени с остров с широчина 2.00 м.).
2.28. Обл. Силистра, Път III-2 16, с.Сито во, общ.Сито во, ул.“Добруджа“Nв1 с к-ще ул.“Иглика, до фуражен завод „Вианд“
2.29. Обл. Стара Загора, главен път I — 6, км. 291 + 900, от лявата страна на пътя до бензиностанция „Гердеме“, насочена на запад, измерва двете посоки GPS N 42. 63. 2976 Е 25. 19.
3506, широчина на пътното платно 7.00 м. (2 х 3.50 м.).
2.30. Обл. Стара Загора, път I-5 км. 324 + 800, р-н Мъгя пж, от лявата страна на пътя, насочена на запад, измерва двете посоки GPS N42.35.7559 E25.33.762, широчина на пътното платно 8.00 м. (2 х 4.00 м.).
2.31. Обл. Смолян, rp. Чепеларе, ул. „Беломорска“, път I1-86, км. 77 — 900, от дясната страна на пътя до кръстовището с ул. „Д. Петров“, насочена на северозапад, измерва двете посоки, GPS N 41 . 43. 3271 Е 24. 41. 551, широчина на пътното платно 7.20 м. (2 х 3.60 м.).
2.32. Обл. Хасково, АМ „Марица“, км. 92 + 595 от лявата страна на пътя до бензиностанция „ШЕЛ“, насочена на югоизток, измерва направление ГКНП „Капитан Андреево“ — София, GPS N 41. 50. 37 Е 26. 7. 23, широчина на пътното платно 10.50 м. (2 х 3.75 м. + I х 3.00 м.).
2.33. Обл. Хасково, общ. Димитровград, път I-5 до бензиностанция „Газпром“, от дясната страгіа на пътя, насочена на юг, измерва приближаващи MПC, GPS N4l.99.9519 Е25. 57. 0103, широчина на пътното платно 10.50 м. (2 х 3.75 м. и 1 х 3.00 м.).
2.34. Обл. Ямбол, с. Окоп, главен път I — 7, км. 266 + 300, от лява страна на пътя до бензиностанция „Булпетролиум“, насочена на югоизток, измерва двете посоки GPS N 42. 24. 8 I Е
26. 33. 31, широчина на пътното платно 7.20 м. (2 х 3.60 м.).
2.35. Обл. Ямбол, път II — 53, км, 139 + 610, от дясната сз рана на пътя, насочсна на запад, измерва двете посоки GPS N42.52,57 E26.43.14, широчина на пътното платно 7.00 м. (2 х 3.50м.).
Местоположението на точките може да бъде променено, при невъзможност да се полу ча’г ограничен и вещни права от собствени ците на засегнатите имоти.

Краен срок за подаване на оферти:
23 май 2024 (чет), 23:59

Цялата ОП можете да видите на този линк:
https://app.eop.bg/today/261870

Продължаваме със следващата ОП която включва „Закупуване на 20 броя стационарни камери за контрол на скоростните режими“

Интересното при нея е, че се отнася само и единствено за магистрала Тракия. 

Локациите на които ще бъдат поставени 20 камери са в следния ред:

Обхват на проекта:

Мястото на монтаж на стационарните уреди за осъществяване на контрол на скоростта
трябва да бъдат монтирани на предварително определените места, както следва:

2.1. Автомагистрала „Тракия“ | км до бензиностанция Лукойл – посока София

2.2. Автомагистрала „Тракия“ 16 км до бензиностанция Far Petroleum – посока Бургас

2.3. Автомагистрала „Тракия“ 36 км до бензиностанция Лукойл – посока София

2.4. Автомагистрала „Тракия“ 43 км до бензиностанция Лукойл — км 42+800 – посока Бургас

2.5. Автомагистрала „Тракия“ 61 км до бензиностанция DKV (Круиз) – посока София

2.6. Автомагистрала „Тракия“ 73 км до бензиностанция OMV – посока Бургас

2.7. Автомагистрала „Тракия“ 88 км до бензиностанция Лукойл – посока Бургас

2.8. Автомагистрала „Тракия“ 122 км до бензиностанция Еко – Пловдив – посока Бургас

2.9. Автомагистрала „Тракия“ 133 км до бензиностанция ROMPETROL – посока София

2.10. Автомагистрала „Тракия“ 140 км до бензиностанция GО – посока София

2.11. Автомагистрала „Тракия“ 153 км, 154 км до бензиностанция Лукойл – посока Бургас

2.12. Автомагистрала „Тракия“ 162 км до бензиностанция Петрол Оризово – посока Бургас

2.13. Автомагистрала „Тракия“ 172+427 км – до камера на AПИ

2.14. Автомагистрала „Тракия“ 205+319 км – до камера на АПИ

2.15. Автомагистрала „Тракия“ 243+126 км до бензиностанция ROMPETROL – посока София

2.16. Автомагистрала „Тракия“ 245 км до бензиностанция Лукойл – посока София

2.17. Автомагистрала „Тракия“ 274 км до бензиностанция OMV – посока Бургас

2.18. Автомагистрала „Тракия“ 278 км до бензиностанция OMV – посока София

2.19. Автомагистрала „Тракия“ 298 км до бензиностанция Лукойл – посока Бургас

2.20. Автомагистрала „Тракия“ 344 км до бензиностанция Автотрейд – посока Бургас

Краен срок за подаване на оферти:

23 май 2024 (чет), 23:59

Цялата поръчка можете да видите на този линк:

https://app.eop.bg/today/243589

От това което се вижда в последно време, сериозно се инвестира в нови камери. При получаване на нова информация ще пиша както винаги тук в сайта и в YouTube канала ми. 

Последна редакция: 23.04.2024

 

Искаш да споделиш ?

Напишете коментар