АвтоСвятНовини

Броячите по светофарите се завръщат!

Секундарните броячи, които показват след колко време светофарът ще светне зелено, се завръщат! Това предвижда нова наредба за светофарите, публикувана за обществено обсъждане.

В глава трета, раздел 2, член 22 е записано, че при контролиране на придвижването на ППС с трисекционни пътни светофари могат да се употребяват и следните спомагателни средства за сигнализиране – „ устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал “.

Новост е и това, че BUS лентите в градовете ще имат отделен светофар. По неговите сигнали ще се ръководят шофьорите на автобуси и тролейбуси. Той ще прилича на настоящите светофари за трамваи – „кръг с общо 4 светещи точки с луннобял цвят“. Тези сигнали ще важат само за BUS лентата, а извън нея шофьорите на градския транспорт ще си спазват общите првила за движение и сигналите от нормалните светофари.

Светофарите за велосипедисти също влизат в стандарт. Те ще са като обикновените, но диаметърът на светещото поле трябва да е 10 см, т.е. два пъти по-мълък от този на стандартните светофари в населени места и 3 пъти по-малък от тези извън населено място. Мотивът е, че по-големите велосипедни светофари често объркват водачите на моторни превозни средства. За да се избегнат недоразумения се взима и още една мярка – велосипедните светофари ще се монтират по-ниско от нормалните,.

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари
https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-naredba-za-organizirane-na-dvijenieto-po-putistata-s-putni-svetofari/

Искаш да споделиш ?

Напишете коментар